Cơ hội nghề nghiệp

Tài xế bán hàng
Địa điểm làm việc:Q2,Q9
Số lượng:3 người
Hết hạn:31/03/2016
Nhân viên bán hàng
Địa điểm làm việc:HCM
Số lượng:5 người
Hết hạn:30/11/2014
Giám sát bán hàng
Địa điểm làm việc:Quảng Ninh
Số lượng:1 người
Hết hạn:30/11/2014
Nhân viên Field Marketing
Địa điểm làm việc:Hà Nội
Số lượng:2 người
Hết hạn:30/11/2014
Tài xế
Địa điểm làm việc:HCM, Tây Ninh, Bình Dương
Số lượng:15 người
Hết hạn:20/11/2014
Giám Sát Bán Hàng (SS)
Địa điểm làm việc:Thái Bình
Số lượng:1 người
Hết hạn:15/11/2014