Ngày hội việc làm tại Đại Học Bách Khoa TP.HCM (16/11/2013)

Ngày 16-11-2013, Công ty HPF đã tham gia ngày hội việc làm do trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM tổ chức với sự tham gia của hơn 2.000 sinh viên của trường. Công ty HPF đã tổ chức phỏng vấn và tuyển dụng được một số nhân viên vào các phòng ban: phòng sản xuất, phòng kinh doanh, phòng R&D...