Ngày hội vi chất - vì sức khỏe cộng đồng tại Đăk Lăk

Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk vừa tổ chức "Ngày hội vi chất - vì sức khỏe cộng đồng" với sự tài trợ của nhãn hàng nước mắm Thái Long (Công ty Thực phẩm Hồng Phú), thu hút sự tham gia của hơn 2.500 người dân.